. .
Avstånd och storlek
Format: 
Avstånd:  mm vänster
mm över
Bredd:  mm
Höjd:  mm

Fylla arket?
X:  mm
Y:  mm