. .
Avstånd och storlek
Format: 
Avstånd:  mm vänster
mm över
Bredd:  mm
Höjd:  mm

Fylla arket?
X:  mm
Y:  mm
Antal:  *
Start nr 

Språk ?

Position A

Bakgrund Kamouflage

Färg

Textfärg

Exempel
Geocache* För att numrera etiketterna löpande (tex en cache serie) kan du även specificera nummret.
Skriv serienummret i rutan med prefix %n.
Prefixet byts sedan ut mot en siffra i PDF filen.


Användning av emblem kan vara begränsat under vissa omständigheter enligt lag. Jag frånsäger mig uttryckligen allt ansvar för missbruk!
Läs mer under logo information.